סוג שירותתחוםסוג
סוג שירותselect
תחוםselect
סוגselect

הזמנה לחתונה כרטיס טיסה

הזמנה לחתונה כרטיס טיסה במובן שאנו מכירים בדרך כלל: מסמך שמסמל כי בוצע תשלום. מסמך זה נקרא הזמנה, והוא מופק אך ורק אחרי שהתשלום בוצע בפועל. הזמנה לחתונה היא דרישת הספק לתשלום מהצרכן, ולכן אין מה כל משמעות מבחינת מס הערך המוסף. גם אם סעיף זה מופיע , הוא חסר משמעות. המשמעות המעשית היא שאם הספק יודע מהו מחיר המוצר, בחשבונית העסקה יופיע רק מחיר זה, ולא מחיר זה בתוספת 17% ממנו, המהווה את תשלום המע"מ. במידה ומדובר בעוסק מורשה, הוא יפיק חשבונית מס הכוללת בתוכה גם את המע"מ. במידה ומדובר בעוסק פטור, הוא אינו חייב בתשלום מס זה, ולכן הוא רשאי להפיק רק חשבונית עסקה. 

הזמנה לחתונה כרטיס טיסה
הזמנה לחתונה כרטיס טיסה עסקה תקניים יכילו את הפרטים, את שם המוצר שרכש, ואת סך התשלומים בהם הוא חייב. אין צורך לפרט על אמצעי התשלום, משום שהתשלום טרם בוצע, ואין צורך לפרט על שדה  בו עוסק פטור כלל לא חייב. אולם, בשל כך שהעוסק הזעיר לא יגיש הזמנה לחתונה  ולא ישלם מע"מ, חשבונית העסקה משמשת גם מסמך שניתן לאחר התשלום. לכן, על מנת שלעוסק יהיה מעקב טוב אחר התקבולים שהוא מקבל, מומלץ לו לשלב גם את טבלת אמצעי התשלום: מזומן או צ'ק – בהזמנה. 
 
מדובר על עוסק המצוי במעמד המשפטי של כרטיס טיסה, אך הכנסותיו עוברות את שיעור המס הקבוע בחוק. עקב כך, שלטונות המס מטילות עליו את מס הערך המוסף, שהוא מס בגובה 17% ממחיר המוצר – בממוצע. הנתון משתנה בהתאם להנחיות משרד האוצר והרבנות. על כן,  העוסק המורשה יכילו את המינימום הנדרש: שם, מחיר המוצר לפני מע"מ, גובה המע"מ, ומחיר המוצר אחרי מע"מ. 

בשונה ממקרה בו נותן השירות מתחתן וטס לתאילנד, כאשר עוסק מורשה מעניק לצרכן מסמך שכזה, פירוש הדבר שהתשלום טרם בוצע, ורק מתן הוא ההוכחה שהתשלום נפדה.  העוסק המורשה נהוג לרשום את שהיה רשום, עם הכותרת "הזמנה לחתונה" במקום "חשבונית עסקה", ובתוספת טבלה, המכילה את פרטי אמצעי התשלום של הצרכן. 
:
:
:
...Loading...